KA Facebook Fanbox 1.1
Nowe Media/News/Legislacja
Legislacja
Legislacja

Legislacja (86)

 • Legalne MP3 playery i nielegalna muzyka?

  Redaktor: Rafał Cisek poniedziałek, 22 grudnia 2003 11:08
  • Ostatnia decyzja kanadyjskiej Rady ds. Ochrony Praw Autorskich (Copyright Board Canada - CBC) o opodatkowaniu odtwarzaczy MP3 - wbrew początkowej euforii - nie zawsze będzie oznaczać automatycznej legalizacji swobodnej wymiany plików miedzy prywatnymi użytkownikami w sieciach p2p. Oczywiście, wszystko będzie zależeć od systemu prawnego panującego w danym kraju i linii orzecznictwa. Nawet przy podobnych rozwiązaniach legislacyjnych w innych krajach, może okazać się jednak, iż trudno będzie posunąć się tak daleko, jak Kanadyjczycy, w interpretacji dozwolonego użytku prywatnego, i obejąć nim wymianę p2p. Uwaga ta jest aktualna również dla naszego systemu prawnego.

 • Zakupy na odległość - zmiana ustawy

  Redaktor: Rafał Cisek poniedziałek, 08 grudnia 2003 21:03
  • Od soboty, czyli od 6 grudnia 2003 r., obowiązuje ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 5 listopada 2003 r.). Ustawa rozwiała szereg wątpliwości jakie wzbuzała nowelizowana ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Teraz z wysyłkowych zakupów zamówionych przez Internet lub np. z katalogu wysyłkowego, będzie można się wycofać nawet do dziesięciu dni od transakcji.

 • Komputery i "cyfraki" jednak bez "autorskiego haraczu"

  Redaktor: Rafał Cisek sobota, 06 grudnia 2003 16:39
  • Producenci i importerzy komputerów oraz aparatów cyfrowych nie będą jednak musieli wnosić opłat na rzecz twórców i artysyów. Resort kultury na szczęście wycofał się wczoraj z tego dość kontrrowersyjnego pomysłu. Przynajmniej takie oświadczenie złożył wiceminister Michał Tober. Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe projektu nowelizacji ustawy z dn. 4 lutego 1994 o prawie autorskm i prawach pokrewnych, który w oficjalnej wersji prezentowanej na www ministerstwa (doc), wciąż zawiera krytykowane postanowienia.

 • Kopia prywatna a prawo do zabezpieczeń przed kopiowaniem

  Redaktor: Gosia Zmysłowska wtorek, 28 października 2003 13:45
  • Właśnie weszła w życie niemiecka nowela prawa autorskiego, która ma za zadanie sprostać wymogom stawianym państwom członkowskim przez Dyrektywę UE w sprawie koordynacji pewnych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Nowela stała się jednak zarzewiem wielu nowych problemów. W szczególności art.53 niemieckiego PrAU zezwala na sporządzanie kopii (także cyfrowej) dla użytku prywatnego. Równocześnie niemiecka ustawa stosując się do Dyrektywy, nie zezwala na tzw. "samopomoc" poprzez obchodzenie technicznych środków zabezpieczeń we własnym zakresie, nawet w sytuacji, gdy podmioty uprawnione w sposób nieuzasadniony uniemożliwiają do nich dostęp innym podmiotom.

 • Elektroniczne wzorce umowne.

  Redaktor: Krzysztof Gienas niedziela, 26 października 2003 13:26
  • Wrześniowa nowelizacja kodeksu cywilnego przynosi między innymi nowe regulacje odnoszące się do wzorców umów publikowanych w Internecie. Chodzi głównie o wzorce udostępniane na stronach WWW a także przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgodnie z art. 384 § 4 kc jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

 • Kartami bezpiczeniej. Nawet gdy złodziej ma PIN.

  Redaktor: Rafał Cisek niedziela, 12 października 2003 00:06
  • Dziś, po rocznym vacatio legis, wchodzi w życie ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Oznacza to między innymi, że wystawcy kart płatniczych (np. banki) będą musiały w zasadzie przejąć na siebie całkowitą odpowiedzialność za utracone przez swych klientów karty płatnicze - również przed ich zastrzeżeniem - i to nawet wtedy, gdy złodziej posłuży się zdobytym kodem PIN. Dotychczas pełna odpowiedzialność przechodziła na banki zazwyczaj dopiero po zastrzeżeniu karty (co wcale też nie było regułą).

 • Projekt nowelizacji kodeksu karnego

  Redaktor: Krzysztof Gienas sobota, 11 października 2003 15:54
  • Najnowszy projekt nowelizacji kodeksu karnego, znajdujący się obecnie w Parlamencie przewiduje dostosowanie rodzimego prawa do regulacji Konwencji Rady Europy dotyczącej cyberprzestępczości z 23 listopada 2003 roku. Propozycje zmian w kodeksie karnym przewidują między innymi gruntowną nowelizację przepisów odnoszących się do przestępstw przeciwko ochronie informacji. Bez wątpienia najważniejszą zmianę stanowić będzie wprowadzenie art. 269b kodeksu karnego, zgodnie z którym karalne będzie tworzenie i rozpowszechnianie programów i narzędzi służących do popełniania przestępstw przeciwko ochronie informacji ( tzw. „narzędzia hakerskie” ).
 • Dziś weszło w życie nowe prawo telekomunikacyjne

  Redaktor: Rafał Cisek środa, 01 października 2003 21:51
  • [PAP] Zmieniający operatora lub miejsce zamieszkania abonent będzie mógł zachować swój numer. Natomiast operator, który ma pozycję dominującą na danym rynku, będzie miał obowiązek udostępnienia (na zasadzie komercyjnej) infrastruktury innym operatorom, co ma obniżyć ceny usług telefonicznych i internetowych.

 • eKonsument chroniony do ostatniego dnia...

  Redaktor: Rafał Cisek czwartek, 25 września 2003 22:15
  • W zeszły piątek, 19 wrzesnia 2003 r., Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Nowela precyzuje szereg niejasności jakie powstały podczas 2 letnirgo obowiązywania ustawy (m. inn. chodzi o sporne kwestie dot. zachowania terminu do odstąpienia oraz jego skutków).

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>
Strona 6 z 7

Kancelaria Prawna | Kancelaria Prawa Gospodarczego i E-commerce
PolskiProgram.pl