KA Facebook Fanbox 1.1
Nowe Media/Artykuły w etykiet: prawo prasowe - NoweMEDIA

Przepisy prawa prasowego dotyczące rejestracji tytułów są nieprecyzyjne. W szczególności od dawna są spory, czy np. blogi internetowe podlegają rejestracji. Poznański Sąd Okręgowy właśnie uznał, że przepisy prawa prasowego pochodzące z połowy lat 80., nie mogą służyć do penalizacji działalności gminnego blogera. Dlatego Andrzej Radke został uniewinniony. Wyrok jest już prawomocny.


Opublikowane w Orzecznictwo

Tak orzekł Sąd Najwyższy. Wciąż pozostaje jednak aktualne pytanie czym jest owa "prasa w internecie", która ma podlegać rejestracji. Kryteria są na tyle nieostre, że Piotr Vagla Waglowski zastanawia nawet się czy czasem sam SN nie działa wbrew swojemu orzeczeniu. Prowadzi bowiem swój serwis "Aktualności"...
Opublikowane w Orzecznictwo

Blog internetowy może być prasą

poniedziałek, 08 lutego 2010 19:00
Tytuł tego artykułu jest odpowiedzią na informację jaką podała na Blipie Gazeta Prawna przy linku do dzisiejszego artykułu na temat nowelizacji prawa prasowego. Hasło brzmiało: „Blog internetowy nie będzie prasą”. Tymczasem nie do końca jest to prawdą.
Opublikowane w Legislacja

Blogi, prywatne strony i serwisy społecznościowe nie będą uznawane za "prasę" - wynika z kolejnego projektu nowelizacji Prawa prasowego. Choć oznacza to brak obowiązku rejestracji, niekoniecznie jest to korzystne dla bloggerów.Na na stronie BIP Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowano kolejny projekt nowelizacji Prawa prasowego, który został przesłany do konsultacji międzyresortowych. Termin zgłaszania uwag upływa 2 listopada 2009 r.

Internautów może szczególnie zainteresować następujący zapis:

Za prasę nie uważa się przekazów niepodlegających procesom przygotowania redakcyjnego w rozumieniu ust. 2 pkt 8, w szczególności: blogów, korespondencji elektronicznej, serwisów społecznościowych (…) przekazów prywatnych użytkowników (…) stron internetowych prywatnych użytkowników.

W projekcie nowelizacji czytamy też, że prasa oznacza publikacje periodyczne upowszechniane za pomocą druku, wizji, fonii lub "innej techniki rozpowszechniania". Ponadto wydawanie dziennika lub czasopisma w formie elektronicznej może być rejestrowane.

Swobodna rejestracja?

Internetowe czasopisma będą więc miały możliwość rejestrowania się, ale jednocześnie zwolnione z tego obowiązku będą blogi i "strony prywatnych użytkowników". W uzasadnieniu projektu czytamy, że jest to rozwiązanie kompromisowe, gdyż podmiot wydający prasę w formie elektronicznej ma mieć swobodę w podejmowaniu decyzji o rejestracji.

W rzeczywistości jednak projekt nowelizacji nie mówi o swobodzie w zakresie rejestracji, ale o braku obowiązku rejestracji np. dla blogów. Tutaj można zacząć zadawać trudne pytania: gdzie jest granica między blogiem a internetowym czasopismem? Co to jest blog? Czy sam operator serwisu może zadecydować, czy ów serwis jest blogiem? Wydaje się, że Ministerstwo powinno na te pytania odpowiedzieć.

Projekt ukryty na BIP

Inną sprawą, odrębną od samej treści projektu, jest sposób jego opublikowania. Zwrócił na to uwagę prawnik Piotr Waglowski w swoim serwisie Vagla.pl. Link do projektu nowelizacji pojawił się na stronie BIP, której większość internautów unika. Na stronie tej linki uszeregowano w sposób utrudniający śledzenie kolejnych projektów.

Co więcej, w dokument PDF z projektem wstawiono bitmapę, która uniemożliwia kopiowanie tekstu (np. do celów krytyki) i odczytywanie go przez osoby niepełnosprawne. Plik staje się "ciężki", nie chce się go przeglądać. To w połączeniu z krótkim okresem konsultacji wydaje się... niepokojące.

Warto też zwrócić uwagę na inne zastrzeżenia przedstawione przez Piotra Waglowskiego, który zadał sobie trud przepisania dość obszernych fragmentów projektu i uzasadnienia. Szczegóły w tekście pt. Minister kultury postanowił wprowadzić do systemu prawnego blogi (a projekt opublikował, jakby nie chciał, by go komentowano).

Inne wątpliwości

W korespondencji z Dziennikiem Internautów Piotr Waglowski zwrócił uwagę na to, że sam brak obowiązku rejestrowania blogów nie jest powodem do radości.

- Moim zdaniem dziś takiego obowiązku nie ma (twierdzę tak konsekwentnie i tłumaczę dlaczego w kolejnych tekstach publikowanych w dziale prasa mojego serwisu). Ministerstwo zaś, wycofując się ze swojego wcześniejszego pomysłu rejestracji, a wprowadzając "negatywną definicję prasy", zrobiło coś innego, z czego "blogerzy" (kimkolwiek oni są) chyba cieszyć się nie powinni, ponieważ w istocie projekt oznacza dziś dla nich, że jeśli będzie ustawą, to: nie będą objęci tajemnicą dziennikarską (chociaż dziś - jak uważam - są) oraz nie będą mogli korzystać z licencji ustawowej z art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (chociaż dziś - jak uważam - mogą) - stwierdził Piotr Waglowski.

Z pewnością jest to godne uwagi spostrzeżenie. Więcej na ten temat w serwisie Vagla.pl.Źródło: Dziennik Internautów

TAGI: internet a prasa, prawo prasowe, prawo autorskie, społeczeństwo informacyjne

PROJEKTY: Unia pozwoli jednak na ocinanie od sieci bez sądu?
Legislacja: Blogi nie będą jednak traktowane jako prasa
Konferencje|Wykłady: Rejestracja stron WWW będzie dobrowolna?
Wiadomości: Cyfrowe książki staną się wkrótce powszechne
Wiadomości: Polska2030 - fundament dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce?
Wiadomości: Paneuropejska biblioteka internetowa rusza dziś
FELIETON: Google to nie cały Internet czyli o manipulacjach w Sieci
Wiadomości: Darmowe surfowanie bliżej
Wiadomości: Laptop dla gimnazjalisty?
Samoregulacja Internetu – raport.

Opublikowane w Legislacja

Rejestracja stron WWW będzie dobrowolna?

poniedziałek, 05 października 2009 19:16
Ministerstwo Kultury zmieni projekt noweli przepisów, tak aby osoby piszące w sieci same decydowały, czy chcą być dziennikarzami. W proponowanym dotychczas kształcie, przepisy zmusiłyby do rejestracji miliony internautów (w tym blogerów).W czerwcu po opublikowanym przez „Rz" artykule „Ministerstwo idzie na wojnę z internautami" Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego, zapewniał, że w nowelizacji prawa prasowego nie chodzi o nakazanie rejestracji prywatnych stron czy blogów. Kolejne opinie organizacji zaproszonych do konsultacji społecznych potwierdzały jednak to, o czym ostrzegaliśmy: w proponowanym kształcie przepisy zmuszą do rejestracji miliony internautów.


Te same obawy można też było usłyszeć na zorganizowanej w piątek przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Fundację Nowe Media konferencji „Czy wszyscy internauci pójdą siedzieć?". – Absurd – tym słowem najczęściej blogerzy komentowali propozycję resortu kultury na wyświetlonym w czasie konferencji filmie.

Paweł Sito, prowadzący Fundację Nowe Media, która zachęca młodych ludzi do gazet internetowych, zwrócił uwagę, że propozycja ministerstwa wyrzuca poza nawias setki tysięcy uczniów piszących dzisiaj w Internecie.

– Żeby zarejestrować dziennik czy czasopismo, trzeba bowiem być pełnoletnim – mówił.

Uczestnicząca w konferencji przedstawicielka MKiDN zapewniła, że projekt zostanie zmieniony.

– Minister Zdrojewski mocno przychyla się do tego, aby rejestracja była dobrowolna – powiedziała Joanna Kluczewska Strojny.

– Prace nad ostateczną wersją nowelizacji mają się zakończyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Z deklaracji można wywnioskować, że internauci, którzy zechcą zostać dziennikarzami, będą mogli rejestrować swoje strony jako prasę, ci zaś, którym wystarczy amatorskie pisanie w sieci, nie będą musieli tego robić. Stanowisko takie podoba się m.in. Izbie Wydawców Prasy. Na konferencji można jednak było też usłyszeć pytanie, po co w ogóle rejestrować cokolwiek, co ukazuje się w sieci.

Obawiam się, że chodzi o ograniczenia dozwolonego użytku do utworów. Ci, którzy się zarejestrują, będą mieli prawo do umieszczania streszczeń artykułów ukazujących się w prasie czy przeglądów publikacji. Tym, którzy tego nie zrobią, nie wolno tego będzie robić – ostrzegał Piotr Waglowski, autor serwisu VaGla.pl., wiążąc nowelizację prawa prasowego z przygotowywanym w MKiDN projektem zmian w ustawie o prawie autorskim.

Źródło: Rzeczpospolita

TAGI: internet a prasa, prawo prasowe, prawo autorskie, społeczeństwo informacyjne

  Wiadomości: Cyfrowe książki staną się wkrótce powszechne
  Wiadomości: Polska2030 - fundament dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce?
  Wiadomości: Paneuropejska biblioteka internetowa rusza dziś
  Artykuł dnia: Google to nie cały Internet czyli o manipulacjach w Sieci
  Wiadomości: Darmowe surfowanie bliżej
  Wiadomości: Laptop dla gimnazjalisty?
  Samoregulacja Internetu – raport.
  Wiadomości: Platforma Obywatelska vs. Samoobrona... również w Internecie
  Wiadomości: Koleżeńska przysługa
  Wiadomości: Komórkowi podglądacze

· WIĘCEJ -->  
Opublikowane w Konferencje|Wykłady


Kancelaria Prawna | Kancelaria Prawa Gospodarczego i E-commerce
PolskiProgram.pl