KA Facebook Fanbox 1.1
Nowe Media/Słownik/Słownik - NoweMEDIA

Glossary

Term begins with:

abuzywna klauzula

Zastrzeżenie (postanowienie lub warunek w umowie, np. w regulaminie), które jest niedozwolone z punktu widzenia ochrony praw konsumenta. Zakaz stosowania klauzul abuzywnych stanowi jedno z ograniczeń generalnej zasady swobody umów w prawie cywilnym.

ALIS

Skrót od: "Automated Legal Intelligent System" - automatyzacja postępowania sądowego przez jego informatyzację. Projekt, w którym CBKE występuje jako partner - pod kierunkiem prof. dr hab Jacka Gołaczyńskiego. Prowadzone są prace zmierzające do wskazania stanów faktycznych na kanwie polskiego prawa autorskiego w celu opracowania oprogramowania pozwalającego na ułatwienie podejmowania decyzji. Projekt ten nawiązuje do założeń informatyki prawniczej, gdzie podejmowano próby utworzenia oprogramowania uczestniczącego w podejmowaniu prostych decyzji.

biometryczne techniki (ang. biometrics)

Termin biometria pochodzi z greki, określa sposoby rozpoznawania i identyfikacji osobistej opartej na cechach fizycznych i behawioralnych, wykorzystywane do identyfikacji osób. Wśród najpopularniejszych technik biometrycznych wymieniane są systemy rozpoznawania linii papilarnych, systemy rozpoznawania geometrii dłoni, systemy rozpoznawania mowy, systemy rozpoznawania cech charakterystycznych tęczówki oka.

CBKE

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) jest jednostką naukowo-badawczą działającą w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego. Jednostka ta powołana została w celu prowadzenia badań naukowych nad: umowami elektronicznymi, prawem telekomunikacyjnym, przestępczością komputerową, ochroną danych osobowych przetwarzanych informatycznie, stosowaniem technik informatycznych w wymiarze sprawiedliwości, ochroną własności intelektualnej w Internecie, ideą elektronicznego rządu, informatyką prawniczą, prawem mediów oraz prawnymi aspektami dostępu do informacji.

Copyleft

Copyleft - rodzaj systemu licencjonowania praw autorskich, zezwalający na modyfikację i dowolną redystrybucję pracy. Założenia systemu zostały stworzone w roku 1984 przez Richarda Stallmana na użytek oprogramowania, ale dziś są używane również dla innych rodzajów materiałów.

Idea copyleft polega na takim wykorzystaniu systemu praw autorskich, że osiąga zupełnie odwrotne cele niż copyright (poszerzenie wolności zamiast jej ograniczenia). W pierwszym etapie zastrzega się prawa autorskie do danej pracy. Ten etap nie różni się niczym od copyright. Dopiero w następnym zezwala się wszystkim zainteresowanym na dowolne kopiowanie, dystrybuowanie oraz modyfikowanie danej pracy lub pracy pochodnej. Jednocześnie zastrzega się by wszelkie zmiany również były objęte klauzulą copyleft, a więc wykorzystywane na tych samych zasadach co pierwotna praca. Celem jest tutaj stworzenie twórczości, która będzie się rozprzestrzeniać i jednocześnie nigdy ten proces rozprzestrzeniania się nie będzie mógł być zablokowany przez ponowne zastrzeżenie wszystkich praw autorskich do niej.

Nazwa etymologicznie jest odwróceniem znaczenia słowa copyright i jednocześnie swoistą grą słowną. "Copy" (kopiowanie) i "right" (prawo) to inaczej zastrzeżenie wszelkich praw do kopiowania, natomiast "left" to po angielsku "lewo" i jednocześnie odmiana słowa "leave" (porzucić), zatem termin "copyleft" może być rozumiany jako świadome "porzucenie" zastrzeżeń do kopiowania.

Total terms  20  visibles into  4  pages

Kancelaria Prawna | Kancelaria Prawa Gospodarczego i E-commerce
PolskiProgram.pl