KA Facebook Fanbox 1.1
Nowe Media/Słownik/Słownik - NoweMEDIA

Glossary

Term begins with:

UŚUDE (USUDE) - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Wprowadzona do prawa polskiego jako implementacjia unijne tzw. Dyrektywy o handlu elektronicznym, zwanej też Dyrektywą o e-commere. Pod pewnymi warunkami wyłącza ona odpowiedzialność usługodawców internetowych (np. administratorów) za treści wprowadzane przez użytkowników.

Total terms  1  visibles into  1  pages

Kancelaria Prawna | Kancelaria Prawa Gospodarczego i E-commerce
PolskiProgram.pl