Welcome to !

     Menu Główne
· Strona główna
· Ankiety
· FAQ Pr@wa
· Publikacje
· Szukaj
· Źródła on-line
· Leksykon
· Akty prawne
· O nas...
· Kontakt

     Newsletter

Format

     Ankieta
Jak oceniasz "niekomercyjny", niezamówiony mailing?

W "społecznej sprawie" jest dopuszczalny
To forma SPAMU i winna być zabroniona
Ocena zależy od doniosości "społecznej sprawy"
Dopuszczam wyjątkowo (np. apel chorego o pomoc)Wyniki
Ankiety

Głosów: 2381
Komentarzy: 211457

     Polecamy

Programy, instalki, pliki

Centrum Nurkowe BOMBEL

Studio - Piksel

Nospam-pl.net

Nowe Media - Serwis e-prawo

Katalog Dobrych Stron DI

CBKE

Katalog Stron www


Nowe Media | PraWWWo wNET!!! FAQ (Często zadawane pytania)Kategoria: Główna -> Przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną

Pytanie
·  Czy służbowe adresy e-mail podlegają ochronie danych osobowych i wymagają uzyskania zgody na przesłanie informacji handlowej? (chodzi zarówno o tzw. osobiste służbowe adresy - jan.kowalski@firma.com.pl, jak i ogólne - biuro@firma.com.pl)
·  Czy maile z zapytaniem o wysyłanie informacji handlowej są spamem?

Odpowiedź
·  Czy służbowe adresy e-mail podlegają ochronie danych osobowych i wymagają uzyskania zgody na przesłanie informacji handlowej? (chodzi zarówno o tzw. osobiste służbowe adresy - jan.kowalski@firma.com.pl, jak i ogólne - biuro@firma.com.pl)

Odpowiedzią na powyższe pytanie może być wykładnia przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U Nr 144, poz. 1204), zwanej dalej "ustawą", któej dokonał swojego czasu Departament Społeczeństwa Informacyjnego (pamiętajmy jednak, że sądy powszechne nie są nią związane):

Mając na uwadze treść art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym zgoda odbiorcy nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści oraz art. 10 ust. 2, zgodnie, z którym informacja handlowa może być uznana za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymanie takiej informacji (w szczególności poprzez udostępnianie adresu elektronicznego w celu otrzymania informacji) należy dojść do wniosku, że zakazem wynikającym z art. 10 ust. 1 ustawy objęte jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej na wszelkie adresy elektroniczne np. na adresy umieszczone na stronie internetowej potencjalnego odbiorcy informacji handlowej. Dotyczy to zarówno adresów służących do komunikacji z podmiotem w ogólności (organizacyjne adresy elektroniczne), jak i z osobami wykonującymi pracę na rzecz tego podmiotu (osobiste służbowe adresy elektroniczne). Na taką interpretacje przepisu wskazuje także zwrot "do oznaczonego odbiorcy" użyty w art. 10 ust 1 ustawy, który wobec braku w treści przepisu określeń uszczegóławiających należy rozumieć w jego najszerszym znaczeniu tj. obejmującym zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i podmioty gospodarcze.

Wobec powyższego należy uznać, że samo udostępnianie np. na stronie internetowej podmiotu gospodarczego jakiegokolwiek adresu elektronicznego nie stwarza, zgodnie z powołanymi przepisami ustawy domniemania zgody podmiotu lub poszczególnych osób działających w strukturze organizacyjnej tego podmiotu na otrzymanie informacji handlowej. W celu wyrażenia zgody na otrzymanie informacji handlowej potencjalny odbiorca informacji handlowej powinien opatrzyć wybrany przez siebie adres elektroniczny klauzulą zgody na otrzymywanie informacji handlowej, chyba, że udzielił wcześniej indywidualnej zgody na otrzymanie informacji na wskazany przez niego adres, który nie był opatrzony ww. klauzulą(...)


Zobacz też

[ Powrót na górę ]

·  Czy maile z zapytaniem o wysyłanie informacji handlowej są spamem?

TAK. Zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Przy czym za informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Zgodnie z przyjętym w doktrynie poglądem i orzecznictwem, maile zawierające zapytania o zgodę na wysyłanie informacji handlowej (zawierające w sobie np. nazwę firmy, informacje o zakresie oferowanych usług czy produktów) również same w sobie stanowią informacje handlową a ich wysyłanie stanowi czy n nieuczciwej konkurencji.

[ Powrót na górę ]�2001-2009 Copyright by Rafał Cisek, Grupa Nowe Media

Studio - Piksel

Centrum Nurkowe BOMBEL

TOPLISTA
Free KatalogŻyczeniak

Tworzenie strony: 1.756 sekund