Ogólnopolska konferencja naukowa, która odbędzie się w najbliższych dniach we Wrocławiu ma na celu integrację środowiska naukowego skupionego wokół problematyki prawa nowych technologii. Chcemy by stanowiła forum wymiany doświadczeń pomiędzy prelegentami reprezentującymi różne ośrodki naukowe w kraju i za granicą.

Ważnym faktem jest to, że prelegenci są często nie tylko naukowcami, ale i również praktykami, dzięki czemu tematyka wykładów może być ciekawa dla szerokiego kręgu odbiorców – nie tylko naukowców, ale i dla wszelkich użytkowników komunikacji elektronicznej, w tym „domowych” (którymi dzisiaj chyba wszyscy jesteśmy), jak i profesjonalnych, działających w e-biznesie i szeroko pojętej branży ICT.

Uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób rozwiązania technologiczne umożliwiają lub przyśpieszają konkretne przemiany społeczne i czy wpływają na funkcjonowanie państw i struktur ponadnarodowych. Jest to o tyle ważkie zagadnienie, bowiem to właśnie obszar apelacji wrocławskiego (województwo dolnośląskie i opolskie) powszechnie uważane jest za lidera wszelkich wdrożeń informatycznych (np. elektroniczny protokół w postaci nagrania audio-video na salach sądowych – zobacz artykuł + materiały video). Niewątpliwie, atutem Konferencji jest możliwość wymiany koncepcji pomiędzy ekspertami, zarówno naukowcami jak i praktykami, oraz studentami.

CBKE_x-lecie-banner

Program konferencji jest dostępny jest tutaj>>

Równocześnie trzeba podkreślić, że konferencja stanowi element obchodów 10-lecia działalności CBKE i stanowi pewnego rodzaju podsumowanie dotychczas przeprowadzonych prac naukowo – badawczych oraz prezentację założeń na przyszłość.

A dla tych, którzy nie słyszeli jeszcze o CBKE lub słyszeli, ale chcieliby się dowiedzieć o pionierskich początkach działalności Centrum, polecam mój bardzo osobisty artykuł: C-e-B-e- co? 10 lat minęło…

Patronaty honorowe nad konferencją objęli m. in. Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin i Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni. Patronem medialnym konferencji jest m. in. prowadzony przeze mnie pro publico bono od ponad 10 lat Serwis Prawa Nowych Technologii www.NoweMEDIA.org.pl, który jest też patronem działu Biznes Finanse i Prawo Dziennika Internautów.

PATRON MEDIALNY

logo

Komentarze