NK.pl robi wodę z mózgu użytkownikom?

Ponad 4 m-ce temu NK.pl wprowadziła nowy regulamin, żądając od nas podpisania całej masy „cyrografów” i całkowitego zaprzedania naszej „cyfrowej duszy” na portalu. Było to rzekomo niezbędne do dalszego świadczenia usług, a...

NaszaKlasa.pl => nk.pl = nasza własność?

„Nasza-klasa.pl zmienia się w nk.pl – bogatszy i jeszcze bardziej bezpieczny serwis (…) Aby korzystać z nowego nk potrzebna jest akceptacja nowego regulaminu.” Od siebie bym dodał: i przysłowiowe zaprzedanie duszy diabłu… (nowe regulacje...

Grzywna za niezabezpieczoną sieć wi-fi w Niemczech

Trybunał Federalny w Karlsruhe orzekł, iż osoba prywatna posiadająca sieć bezprzewodową, powinna ją zabezpieczać przynajmniej hasłem. Jeżeli bowiem niezabezpieczone połączenie wi-fi zostanie wykorzystane do naruszenia prawa, właściciel punktu dostępowego może zostać...