WSTĘP – Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński


ALIS00 from Rafał Cisek on Vimeo.

ALIS: opis projektu – Magda Wasyłowska


ALIS01 from Rafał Cisek on Vimeo.

ALIS: opis prac w WP4 i WP8 – T. Jarzębowski, M. Wasylkowska


ALIS02 from Rafał Cisek on Vimeo.

ALIS: prezentacja prototypu – Krzysztof Kamiński


ALIS03 from Rafał Cisek on Vimeo.

EPU – s. Bogdan Pękalski


ALIS04 from Rafał Cisek on Vimeo.

E-dokument w k.p.c. – Berenika Kaczmarek


ALIS05 from Rafał Cisek on Vimeo.

E-protokół: koncepcja pilotażu Verbateam – A. Templin


ALIS06 from Rafał Cisek on Vimeo.

E-protokół: opis koncepcji – Sylwia Kotecka


ALIS07 from Rafał Cisek on Vimeo.

dyskusja, zamknięcie konferencji


ALIS08 from Rafał Cisek on Vimeo.

Komentarze