Dziś odbyła się konferencja pt. „Automatyzacja postępowania sądowego przez jego informatyzację. ALIS – Automated Legal Intelligent System” zorganizowana przez CBKE na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Dostępna jest już relacja video z całego wydarzenia.

Celem konferencji było przedstawienie koncepcji projektu ALIS i zaprezentowanie wyników prac CBKE w ramach tego przedsięwzięcia. Po wykładach teoretycznych odbyła się prezentacja prototypu systemu ALIS.

Ponadto przedmiotem prelekcji były najnowsze zagadnienia z dziedziny informatyzacji postępowania cywilnego, w szczególności: elektroniczne postępowanie upominawcze, E-dokument i E-protokół.

16 grudnia 2008 r.

Amfiteart A

[9:00 – 9:10] WSTĘP – Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński


ALIS00 from Rafał Cisek on Vimeo.

[9:10 – 9:35] ALIS: opis projektu – Magda Wasyłowska


ALIS01 from Rafał Cisek on Vimeo.

[9:35 – 10:00] ALIS: opis prac w WP4 i WP8 – T. Jarzębowski, M. Wasylkowska


ALIS02 from Rafał Cisek on Vimeo.

[10:00 – 10:20] ALIS: prezentacja prototypu – Krzysztof Kamiński


ALIS03 from Rafał Cisek on Vimeo.

[10:20 – 10:50] EPU – s. Bogdan Pękalski


ALIS04 from Rafał Cisek on Vimeo.

[10:50 – 11:15] E-dokument w k.p.c. – Berenika Kaczmarek


ALIS05 from Rafał Cisek on Vimeo.

[11:30 – 13:00] lunch

Amfiteart B

[13:00 – 13:30] E-protokół: koncepcja pilotażu Verbateam – A. Templin


ALIS06 from Rafał Cisek on Vimeo.

[13:30 – 14:00] E-protokół: opis koncepcji – Sylwia Kotecka


ALIS07 from Rafał Cisek on Vimeo.

[14:00 – 14:20] dyskusja, zamknięcie konferencji


ALIS08 from Rafał Cisek on Vimeo.

ALIS PROJECT

Komentarze