Ministerstwo Sprawiedliwości na mocy umowy zawartej z Komisją Europejską od lutego br. uczestniczy w projekcie pod nazwą SecurE-Justice. Projekt SecurE-Justice jest częścią VI programu Ramowego Komisji Europejskiej w dziedzinie budowy społeczeństwa informacyjnego. Jego zadaniem jest stworzenie wspólnych dla krajów Unii Europejskiej technologii i standardów służących bezpiecznej komunikacji elektronicznej w wymiarze sprawiedliwości.

Założenia i cele projektu SecurE-Justice odpowiadają potrzebom Departamentu CORS i Informatyzacji Resortu Ministerstwa w sferze określenia kierunków komputeryzacji polskiego sądownictwa i doboru właściwych technologii informatycznych dla usprawnienia działania systemu wymiaru sprawiedliwosći. Projekt ma się przyczynić do stworzenia systemu międzynarodowej współpracy sądowej, stanowiącej jeden z priorytetowych elementów Trzeciego Filaru Traktatu o Unii Europejskiej. Udział Ministerstwa Sprawiedliwości w tym projekcie stwarza szansę by polscy specjaliści stali się jednymi z twórców przyszłego systemu międzynarodowej współpracy sądowej, co pozwoli na uwzględnienie w tym procesie specyfiki potrzeb i możliwości polskiego sądownictwa i prokuratury.

Zadania Ministerstwa Sprawiedliwości generalnie sprowadzają się do
bieżących konsultacji (poprzedzonych badaniami na terenie Polski) z zakresu praktyki i procedury sądowej udzielanych członkom grupy roboczej projektu oraz działań zmierzających do upowszechnienia celów niezbędnych rezultatów projektu ( ang. dissemination events.) Ministerstwo Sprawiedliwość ma uczestniczyć w projekcie SecurE-Justice w charakterze tzw. additional contractor, co oznacza, że wszelkie wydatki z tym związane zostaną pokryte przez Komisję Europejską. Projekt będzie prowadzony przez 36 miesięcy.

Komentarze