Bezprawne rozpowszechnianie plików MP3

Bezprawne rozpowszechnianie plików MP3

„Chodzi tu zwłaszcza o próby ograniczenia w ten sposób zasad funkcjonowania instytucji dozwolonego użytku osobistego, dla której dotychczas nie miało znaczenia to, czy egzemplarz utworu lub inna jego postać, na podstawie której dochodziło do bezpośredniego...

Pornografia w sieci – artykuł

O nagminności rozpowszechniania treści pornograficznych w Internecie nie trzeba nikogo przekonywać. Najnowsza nowelizacja kodeksu karnego dostosowująca rodzime prawo do standardów europejskich w dziedzinie zwalczania cyberprzestępczości objeła mędzy innymi art. 202...

Prawo Mediów Elektronicznych

Polecamy pierwszy nr „Prawa Mediów Elektronicznych”, stanowiącego wydawaną w formie tradycyjnej wersję „Biuletynu Elektronicznego” tworzonego przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), które działa...

Cyber Crime Convention

W dziale PUBLIKACJE zamieściliśmy omówienie ogólne Konwencji o Cyberprzestępczości z 2002 roku wraz z przykładami realizacji jej niektórych postanowień w niemieckim kodeksie karnym. Autorem tekstu jest mgr Michał Bąba, doktorant na Wydziale PAiE UWr. Zamieszczony...