Elektroniczne czynności procesowe

Elektroniczne czynności procesowe – Dr hab. Jacek Gołaczyński Dr hab. Jacek Gołaczyński [1] Zakład Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr  I. Próba definicji W doktrynie postępowania cywilnego, można...

Dwa klucze, jeden zamek

W okresie wakacyjnym głośno było o wchodzącej właśnie w życie ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. Uchwalona w atmosferze emocji i szeregu sporów, zarówno technicznych, jak i prawnych, ustawa obowiązuje od 16 sierpnia bieżącego roku. Jak się...

Podpis czy podpisy?

Jak już było wcześniej mówione ustawodawca wprowadził w ustawie o podpisie elektronicznym spory chaos definicyjny. Niezależnie jednak od mnogości nieprzejrzystych i wysoce technicznych pojęć wprowadzonych ustawą (tzw. słowniczek ustawowy zawarty w artykule 3 obejmuje...