Czy sądy boją się Internetu?

O naruszeniu dóbr osobistych w Internecie… Polskie prawo wciąż praktycznie nigdzie wprost nie odwołuje się do Internetu. Podobnie jest ze sprawami sądowymi. Mało kto przecież słyszał o jakichś polskich procesach, które dotyczyłyby tego, co dzieje się w...

Konwencjia o Cyberprzestępczości

Autorem tekstu jest Michał Bąba, doktorant na Wydziale PAiE UWr. Niniejszy artykul jet tylko polskim streszczeniem wyników rocznego pobytu stypendialnego Autora w Monachium. Brał on wówczas udział w seminarium prowadzonym przez znanego prof. Siebera. Michał Bąba stale...

Twórcy informacji

Janusz Kolczyński Artykuł opublikowany w „Rzeczpospolitej” z 17 maja 2002 r.   ::NoweMEDIA:: TWÓRCY INFORMACJI – Janusz Kolczyński Polski parlament stoi u progu kompleksowej nowelizacji prawa autorskiego, przede wszystkim dlatego, Ěźe...