Polskie Malawi – jezioro goryczy?

O granicy ochrony osobistych praw autorskich w Internecie… KONTEKSTY: Archiwum wiadomości: Wyrok w ”sprawie Malawi” zmieniony… Archiwum wiadomości: Autorskie prawo do wycofania utworu z Sieci? Procesu Malawi ciąg dalszy. Archiwum wiadomości:...

Wycofanie utworu z obiegu w Internecie

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu zapadł niedawno precedensowy w skali naszego kraju wyrok dotyczący ochrony osobistych dóbr autorskich w Internecie[1]. Orzeczenie to, w zasadzie sankcjonujące w sposób bezwarunkowy prawo autora do wycofania z obiegu w Internecie swego...