Pornografia w Internecie – zarys problematyki

Pornografia w Internecie – zarys problematyki

Udostępnianie treści o charakterze pornograficznym za pośrednictwem sieci komputerowych w przeciągu ostatnich kilku lat stało się powszechnym zjawiskiem. W Internecie można odnaleźć setki witryn internetowych oferujących zdjęcia, filmy a także pornograficzne przekazy...

Wirtualna pornografia – uwagi ogólne

#REF! Orzeczenie amerykańskiego Sądu Najwyższego[1] w kwestii zgodności regulacji dotyczących dziecięcej pornografii z konstytucją USA wywołało burzę komentarzy[2]. Uznając regulacje Child Pornography Prevention Act za sprzeczne z I poprawką do konstytucji USA sąd w...