W sieci dostępny jest ciekawy raport poświęcony Konwencji Rady Europy dotyczącej cyberprzestępczości. Sygnowane szyldem organizacji Cyber-Rights & Cyber-Liberties opracowanie przynosi szczegółową analizę zarówno postanowień Konwencji jak i jej pierwszego protokołu dodatkowego, poświęconego w całości zwalczaniu rasizmu i ksenofobii w Internecie. Warto zapoznać się z publikacją, zwłaszcza że w parlamencie znajduje się projekt nowelizacji kodeksu karnego dostosowujący rodzime prawo do postanowień Konwencji.

Dokument dostępny pod adresem :

http://www.cyber-rights.org/cybercrime/coe_handbook_crcl.pdf

Komentarze