Od wczoraj (tj. od dnia 27.04.2003 r.) zaczęła obowiązywać
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 50, poz. 424
). Oznacza to, iż obecnie samowolne prowadzenie
wszelkich tzw. „czarnych list” dłużników jest nielegalne. A zatem tego typu
rejestry będą mogły być nadal prowadzone (także na zasadzie komercyjnej),
jednakże ustawa określa ściśle zasady, na jakich taka działalność może być
prowadzona oraz jej zakres, stawiając przy tym ostre wymagania w stosunku do
podmiotów, które chcą prowadzić legalnie rejestry niesolidnych dłużników.
Niewątpliwie regulacje te odnoszą się w szczególności do „czarnych list” w
Internecie. Czy jednak bardzo surowe kary, jakie ustawa przewiduje za
nieprzestrzeganie rygorystycznych przepisów o udostępnianiu informacji
gospodarczej, mogą grozić tym, którzy samowolnie będą dalej prowadzić
internetowe rejestry, udostępniając je jednak na zagranicznych serwerach?

.

Komentarze