Parę tygodni temu Sejm, po burzliwych debatach uchwalił nowe Prawo telekomunikacyjne. Spory dotyczyły m. inn. zapisów projektu rządowego, które ostatecznie nie oprzeszły w Sejmie. W szczególności chodziło rejestrowanie umów o świadczenie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieciach komórkowych w tzw. systemie pre-paid (system usługi „przdpłaconej”). Dziś w Senacie odbędzie się głosowanie nad kontrowersyjnymi poprawkami do ustawy telekomunikacyjnej.

Podczas dyskusji nad Prawem telekomunikacyjnym, jaką prowadzili senatorowie, padły głosy opowiadające się za powrotem do wspomnianego zapisu.

Wczoraj wątpliwości wśród senatorów wywołałała również kwestia ewentualnej rejestracji skrzynek pocztowych na portalach internetowych. Dzisiejsza Gazeta.pl przytacza opinię wiceministra infrastruktury, Wojciecha Hałki, który twierdzi, że obowiązek rejestracji nie będzie dotyczył jednak mailboksów, ponieważ – zdaniem ministra – ich założenie nie jest uslugą telekomunikacyjną w rozumieniu ustawy.

[RC, Źródło: Gazeta.pl]

Komentarze