Problemy z dialerami to nie tylko problem polskich użytkowników. Z analogicznymi kłopotami borykają się angielscy internauci, zasypujący skargami the Independent Commission for the Supervision of Standards of Telephone Information Services – ICSTIS, będącego operatorem numerów o podwyższonej opłacie.
Zdaniem ICTIS wzrost oszustw związanych z dialerami jest wynikiem wprowadzenia regulacji prawnych, które nie wymagają uzyskania zgody od operatora na uruchomienie usługi. W związku z tym ICTIS zwróciło się do przedstawicieli angielskiego rządu o podjęcie działań zmierzających do ukrócenia oszustw dialerowych.

[KG, Źródło: ZDNet News, >>]

Komentarze