0-700 nie do usunięcia
|Gazeta
Prawna
|

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął
postępowanie wyjaśniające w sprawie usług audiotekstowych 0-700, świadczonych
przez spółkę Maxfon za pośrednictwem internetu.
::NoweMEDIA:: Dialery na cenzurowanym?

|UOKIK|

Komunikat prasowy z dnia 2/04/03
:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cezary
Banasiński wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie świadczonych przez Spółkę
Maxfon usług audioteksowych 0-700… za pośrednictwem Internetu.

27 marca 2003 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie
wyjaśniające w sprawie usług audioteksowych 0-700…świadczonych przez spółkę
Maxfon za pośrednictwem Internetu. Celem postępowania jest wyjaśnienie, czy
stosowane przez przedsiębiorcę praktyki nie naruszają zbiorowych interesów
konsumentĂłw oraz dobrych obyczajĂłw.

Prezes Urzędu wezwał firmę do udzielenia w terminie 14 dni
wyjaśnień. Chodzi o wskazanie przepisów prawnych stanowiących podstawę dla
działalności spółki polegającej na świadczeniu usług audiotestowych 0-700.. w
Internecie, przedstawienie w jaki sposób udostępniane są podstawowe dane o
kosztach świadczenia (cena, jej składniki) oraz sposobie ich naliczania, trybie
postępowania reklamacyjnego (dane o miejscu i sposobie składania reklamacji)
wraz ze sposobem ich prezentacji uĚźytkownikowi, a takĚźe funkcji i celu oraz o
możliwościach usunięcia dialera zastosowanego przy świadczeniu usług (program
automatycznie instalujący się na komputerze użytkownika powoduje, że połączenie
z Internetem jest wysoko taryfikowane).

W razie problemĂłw z uzyskaniem odpowiedzi na pytania
postawione przedsiębiorcy lub gdyby odpowiedzi te były niezgodne z prawdą Prezes
Urzędu może w drodze decyzji nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości
stanowiącej równowartość od 200 do 5.000 euro.

Dodatkowe informacje:

ElĚźbieta Anders, Radca Prezesa UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (0-22) 827 28 92, Fax. (0-22) 827 1 6 25
e-mail: rzecznik@uokik.gov.pl

Komentarze