W książce w sposób kompleksowy omówiona została problematyka prawna szeroko pojętych dóbr informacyjnych występujących w komunikacji elektronicznej, zarówno od strony teoretycznej – przede wszystkim z uwzględnieniem polskiego prawa autorskiego – jak i od strony praktycznej. W pierwszym dziale przedstawiono zarys modelu gospodarki elektronicznej oraz systemu prawa własności intelektualnej, w drugim – konkretne rodzaje dóbr informacyjnych występujących w obrocie; trzeci dział dotyczy dóbr i usług informacyjnych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym.

Rafał Cisek, współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE). Na co dzień popularyzuje wiedzę o prawie mediów elektronicznych na łamach założonego przez siebie serwisu non-profit NoweMedia.org.pl. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawnych aspektów komunikacji elektronicznej.

Dr Julian Jezioro, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny zajmujący się głównie problematyką własności intelektualnej oraz stosunkami umownymi. Autor oraz współautor wielu pozycji z zakresu prawa cywilnego i prywatnego międzynarodowego, w tym „Komentarza do kodeksu cywilnego” pod red. E. Gniewka, oraz podręcznika „Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej”.

Prof. Dr Andreas Wiebe, LL.M., zatrudniony w Instytucie Prawa Cywilnego, Prawa Handlowego i Prawa Papierów Wartościowych Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Zarządzania. Autor wielu pozycji z prawa cywilnego i prawa mediów elektronicznych.

Rafał Cisek, dobra informacyjne

Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów

Słowo wstępne

DZIAŁ I. DOBRA INFORMACYJNE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – ZARYS PROBLEMATYKI PRAWNO-EKONOMICZNEJ

Rozdział 1. Wpływ komunikacji elektronicznej na dotychczasowe stosunki społeczno-gospodarcze

Rozdział 2. Zarys systemu własności intelektualnej

DZIAŁ II. OBRÓT GOSPODARCZY DOBRAMI INFORMACYJNYMI

Rozdział 1. Uwagi wstępne

Rozdział 2. Utwory w komunikacji elektronicznej

Rozdział 3. Ważniejsze kategorie dóbr informacyjnych

Rozdział  4. Domeny intemetowe

DZIAŁ III. DOBRA I USŁUGI INFORMACYJNE W PRAWIE WSPÓLNOTOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

Rozdział 1. Ochrona własności intelektualnej

Rozdział 2. Cywilnoprawne ramy łączności elektronicznej

 

Komentarze