Dane osobowe. Konsument w sieci. Własność Intelektualna w Internecie. Dziedziczenie cyfrowe. To były główne tematy drugiego dnia konferencji w Opolu pt. 2 Forum Prawa Mediów Elektronicznych Europa Cyfrowa zorganizowanej m. n. przez CBKE (Uniwersytet Wrocławski) i Uniwersytet Opolski. Można się było np. dowiedzieć, czy np. profil na Facebooku podlega dziedziczeniu. Głównym tematem początku drugiego dnia była rewolucja w przetwarzaniu danych osobowych, która nas czeka w związku z perspektywą uchwalenia rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych. Później niezwykle interesującymi okazały się kwestie prawa konsumenckiego w sieci oraz wystąpienia dotyczące własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego w Internecie. Ciekawe były rozważania na temat dostarczania treści cyfrowych oraz na temat kwestii związanych ze sprzedażą i licencjonowaniem programów komputerowych uzupełnione panelami dotyczącymi również kwestii prawnych odnoszących się do wad programów komputerowych i odpowiedzialności za nie. Przedstawiam sprawozdanie z drugiego dnia konferencji, moim zdaniem najciekawszego.

2 Forum Prawa Mediów Elektronicznych Opole CBKE - Uniwersytet Opolski

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Piotr Drobek i Dr Paweł Litwiński mówili o nowym Rozporządzeniu o Ochronie Danych osobowych. Główną zmianą, którą odczują przedsiębiorcy przetwarzające dane osobowe będzie odejście od mechanizmów notyfikacji i przenoszenie ciężar dochowania wymogów z organów kontrolujących na podmioty, które dane przetwarzają (już dzisiaj w nowej ustawie mamy instytucję ABI, na którego polski ustawodawca scedował już część uprawnień i obowiązków GIODO – ABI stał się takim wewnętrznym GIOODO u administratora danych osobowych).

Piotr Drobek, GIODO, FPME

Dr Paweł Litwiński mówił między innymi o prawie do zapomnienia oraz nowej koncepcji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Naświetlił wiele ciekawych wątpliwości z tym związanych. W świetle obecnie obowiązującego prawa w Polsce zgody są obecnie bardzo sformalizowane i muszą być wyrażane wprost i to osobno na konkretnie wskazane cele przetwarzania. Co jednak, gdy będąc na spotkaniu komercyjnym, biznesowy, wrzucimy do pojemnika, w którym organizator zbiera kontakty uczestników wizytówkę? Czy jest to już zgoda na przetwarzanie danych np. w celach marketingowych dana (w sposób dorozumiany) organizatorowi spotkania?

Dr Paweł Litwiński, 2 Forum Prawa Mediów Elektronicznych, Opole 2016

W kontekście prawa do zapomnienia, został poruszony problem polegający na tym, że jeżeli uznamy właściciela wyszukiwarek również za administratora danych osobowych (a ostatnio w tym kierunku poszło orzecznictwo), to pierwotny administrator, do którego skierowany jest „wniosek o zapomnienie”, powinien też domagać się od pozostałych administratorów, w tym od właścicieli wyszukiwarek (jeżeli dane były indeksowane) również usunięcia wskazanych danych.

PRAWO SPADKOWE A SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE (śmierć a ochrona danych osobowych)

Prof. Mariusz Załucki zastanawiał się nad „konsekwencją śmierci w systemach teleinformatycznych”. Snuł w tym zakresie arcyciekawe rozważania o cyfrowej schedzie po zmarłych. Co z ich profilami w serwisach społeczościowych i danych pozostawionych w tych serwisach? Powstaje podstawowe pytanie: czy dane w portalach społeczościowych podlegają dziedziczeniu? Zaznaczył, że obecnie Facebook utrzymuje ok. 20 mln polskich profili (należy odróżnić liczbę profili od liczby osób, bo czasami jedne osoba ma więcej profili plus dochodzą fan pages). Oczywiście, prędzej czy później użytkownicy ci umrą. Pytanie co dalej. Czy dane będą dziedziczone, np. zgodnie z polskim prawem spadkowym? Profesor Załucki zacytował przepisy polskiego prawa spadkowego, a w szczególności przepisy art. 922 Kodeksu cywilnego: Art. 922. § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. § 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. (…) W powyższym kontekście należy się zastanowić jakiego rodzajem jest dobro w postaci profilu w portalu społecznościowym takim, jak Facebook. Do tego oczywiście dochodzi analiza regulaminu portalu. Co do tego ostatniego, jeżeli chodzi o Facebooka, to można konto danej osoby przekształcić w profil in memoriam, co nie znaczy, że spadkobiercy nabywają jakieś prawa. Zupełnie nie. Zwłaszcza, że regulamin Facebooka nie przewiduje możliwości udostępnienia danych do logowania innej osobie. Można to więc tak interpretować, że według Facebooka następstwo prawne co do profilu i danych w nich zawartych jest niemożliwe. Tymczasem na koniec 2015 sąd krajowy w Berlinie wydał wyrok właśnie w sprawie dziedziczenia konta na Facebooku. Spadkobierczyni domagała się dostępu do konta córki chcąc wyjaśnić przyczynę jej śmierci. Sąd uwzględnił roszczenie, wskazując, że stosunek prawny między użytkownikiem a Facebookiem jest takim stosunkiem majątkowym, który na mocy BGB (niemiecki kodeks cywilny) podlega dziedziczeniu. Sąd zastanawiał się nad ograniczeniami dziedziczenia (ochrona danych osobowych, tajemnicy telekomunikacyjnej, prawa wynikające wprost z konstytucji), ale doszedł do wniosku, że nie stoją ona na przeszkodzie dziedziczeniu konta Facebooka. Analogiczne problemy w innych krajach. W wielu stanach USA przyjęto nawet specyficzne regulacje. Konkluzja jest taka, że profil na portalu społecznościowym może stanowić dobro zdatne do dziedziczenia.

Prof. Mariusz Załucki, 2 Forum Prawa Mediów Elektronicznych, FPME Opole, CBKE

Pozostają jednak następujące wątpliwości:

  • kwestia ochrony tajemnicy korespondencji – ochrona partnera komunikacji zmarłego
  • ochrona prywatności zmarłego – może nie chce ujawniać pewnych informacji
  • wpływ woli zmarłego na podjęcie decyzji co dalej z profilem – Facebook nic w tym zakresie nie przewiduje

PRAWO WŁAŚCIWE DLA TRANSAKCJI KONSUMENCKICH A JEDNOLITY RYNEK CYFROWY Dr hab. Marek Świerczyński, Prof. UKSW, Adwokat

LICENCJA CZY SPRZEDAŻ? WYCZERPANIE PRAWA DYSTRYBUCJI PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH Dr Zbigniew Okoń, radca prawny, 2 Forum Prawa Mediów Elektronicznych, Opole 6-7 kwietnia 2016

STRONA INTERNETOWA JAKO PROGRAM KOMPUTEROWY Dr hab. Przemysław Polański, Akademia Leona Koźmińskiego

TREŚĆ CYFROWA (NIE TYLKO) W OBROCIE KONSUMENCKIM Dr Gabriela Bar


Ciąg dalszy nastąpi – tekst ciągle aktualizowany…

Komentarze