W ostatnią sobotę zapadł precedensowy „wyrok” przeciwko
Przemysławowi K., poważnemu przestępcy internetowego. „Rozprawa” odbyła się z
użyciem wideokonferencji, natomiast zagraniczni „świadkowie” zostali przesłuchani
z użyciem telefonu za pomocą którego „Sąd” połączył się biegłym tłumaczem.
Technologie takie znacznie skracają postępowanie oraz istotnie obniżają jego koszty.
Inscenizowany w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu „proces” fikcyjnego Kowalskiego
był jednym z wydarzeń konferencji pt. „Nowoczesne Technologie w Wymiarze
Sprawiedliwości” (w skrócie „E-court”).

Wkrótce w tym miejscu umieścimy sentencję wyroku wraz z uzasadnieniem. Pojawi się też szersza relacja z inscenizowanego procesu wraz z przytoczeniem fragmentów dyskusji, jaką wzbudziła nasza symulacja wśród uczestników konferencji „Nowoczesne Technologie w Wymiarze Sprawiedliwości” („E-court”). W ramach relacji zamieścimy również zdjęcia z „procesu” oraz sekwencje filmowe.

UWAGA:
Konferencja została zorganizowana przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Centrum Badań
Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE)
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
Fundację Centrum Szkolenia Sędziów
Iustitia oraz
NoweMedia – Serwis Prawa Nowych
Technologii.

Zobacz plakat z
programem
konferencji.

Komentarze