Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) uznał, że każdy sklep internetowy musi mieć telefon, o którym informacje powinny zostać umieszczone na stronie sklepu. Nie wystarczy jedynie podanie siedziby firmy i np. adresu mailowego. Konieczne jest bowiem umożliwienie kontaktu konsumenta ze sklepem również bez użycia środków komunikacji elektronicznej a więc na przykład przy użyciu zwykłego telefonu.
Sprawa dotyczyła zakładu ubezpieczeń (DIV) sprzedającego ubezpieczenia samochodów wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Na swojej stronie internetowej spółka ta podaje swój adres pocztowy i adres poczty elektronicznej, ale nie podaje numeru telefonu, który udostępnia klientom, dopiero gdy dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Zainteresowani usługami DIV mogą natomiast kierować do niej pytania za pomocą formularza kontaktowego w Internecie, na który odpowiedzi przekazywane są pocztą elektroniczną.

Skargę w tej sprawie złożyły organizacje konsumenckie. Warto zauważyć, że polskie prawo nie wymaga podawania telefonu na stronach internetowych dla podmiowtów świadczących „e-usługi”.

[Zobacz: Orzecznie ETS C-298/07 (2008-10-16, deutsche internet versicherung, Polityka przemysłowa)]

Komentarze