Pod koniec lipca Prezydent podpisał Ustawę o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nowe dowody mają zawierać „podpis osobisty”, który będzie nas m. in. uwierzytelniał elektronicznie w kontaktach z urzędami. Jednakże wątpliwe, by e-dowody zaczęto wydawać już od 1 lipca 2011, jak napisało w komunikacie MSWiA…

Nowy, elektroniczny dowód osobisty jest produktem projektu pl.ID – polska ID karta dofinansowanego ze środków 7. osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Za realizację projektu odpowiedzialne jest Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.

W trakcie prac nad projektem powstawało wiele kontrowersji. W szczególności zadawano pytania: Jak pogodzić rozwój technologii z pokusą stworzenia rządowego oka Wielkiego Brata? Ile biometrii w nowych dowodach osobistych? Ile danych o obywatelach w przyszłym rejestrze dowodów?

W pewnym momencie Rząd po cichu wrzucił do założeń do projektu ustawy o dowodach osobistych zapis o zakodowaniu odcisku palca wskazującego w dowodach osobistych, mimo że rok wcześniej MSWiA ogłaszało, że porzuciło pomysły umieszczenia w dowodach osobistych odcisków palców. Ostatecznie jednak z pomysłu zrezygnowano.

Uchwalona przez Sejm i podpisana już przez Prezydenta ustawa zawiera m. in. „zasady funkcjonowania warstwy elektronicznej dowodu osobistego”. W szczególności zaś, dzięki tej warstwie i zawartego w niej „podpisu osobistego”, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, „dowód osobisty umożliwia uwierzytelnienie go w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych, uwierzytelnienie jego posiadacza w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych oraz przy dostępie do rejestrów publicznych z użyciem systemów teleinformatycznych, jak również ograniczoną identyfikację posiadacza dowodu osobistego w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych”.

Wątpliwe jednak, by nowe dowody zaczęto rozdawać już od 1 lipca 2011, jak napisano w rządowym komunikacie. Wskazana data jest bowiem tylko datą wejścia w życie ustawy, do której wciąż brak jest szeregu aktów wykonawczych, które są niezbędne do praktycznej realizacji wdrożenia projektu w życie. A o tym jak w praktyce przebiega informatyzacja administracji publicznej w Polsce pisałem już choćby w tekście pt. (e)PUAPka e-administracji.

Rafał Cisek

TAGI: społeczeństwo informacyjne, e-administracja, biometria, podpis elektroniczny

  PROJEKTY: Wkrótce założysz spółkę z o.o. przez internet?
  Legislacja: Faktury będzie można wysyłać zwykłym mailem i nie trzeba będzie ich już drukować
  Opinie: Czy Fiskus powinien rozliczać serwisy z darmowych tekstów?
  Legislacja: (e)PUAPka e-administracji
  Wiadomości: Dopisz się do spisu wyborców przez internet
  Orzecznictwo: Faktury można wysyłać mailem (wyrok NSA)
  Orzecznictwo: Udzielanie pożyczek w internecie podlega opodatkowaniu
  PROJEKTY: Prawidłowe Przetargi Publiczne IT – interwencje
  Legislacja: Powszechny dostęp do e-urzędów jeszcze w tym roku?
  PROJEKTY: Francja chce opodatkować zyski z reklam online

Komentarze