Wrześniowa nowelizacja kodeksu cywilnego przynosi między innymi nowe regulacje odnoszące się do wzorców umów publikowanych w Internecie. Chodzi głównie o wzorce udostępniane na stronach WWW a także przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgodnie z art. 384 § 4 kc jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

Dotychczas nie funkcjonowały regulacje odnoszące się bezpośrednio do wzorców umownych publikowanych w Internecie, powszechnie wykorzystywanych choćby przez firmy zakładające darmowe konta pocztowe. Nowy przepis wymaga, aby internauta mógł między innymi w łatwy sposób zapisać wzorzec umowny i w razie ewentualnych sporów powołać się na jego treść. Wszystko po to, aby chronić klienta przed sytuacją, w której nie będzie mógł udowodnić o jakiej treści zawarto umowę. W praktyce większość wzorców bywa udostępnianych na oddzielnej podstronie bądź w postaci specjalnego okienka. Czasem przedsiębiorcy decydują się na umieszczenie plików .doc lub .pdf zawierających ogólne warunki zawieranych z nimi umów.

Komentarze