W sądach cywilnych już od 1 lipca 2010 r. rozprawy będą protokołowane elektronicznie. Tzw. e-protokół będzie się sporządzać utrwalając przebieg posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. W zeszły piątek (28.05.2010) ustawę podpisał p.o. prezydenta Bronisław Komorowski.

Jak pisałem w poprzednim artykule na temat prac nad projektem, senat do uchwalonej przez sejm ustawy wniósł trzy poprawki. Chodziło m. in. o wprowadzenie powszechnego dostępu do transkrypcji nagrań (czyli ich wersji „przepisanej” do formy tekstu).

Sejm odrzucił jednak wspomniane poprawki i ustawa przeszła ostatecznie w swej pierwotnej wersji. Zakłada ona generalnie dostęp do protokołu jedynie w formie nagrania. W szczególności w siedzibie sądu strony będą miały dostęp do pełnego zapisu audio/video. Natomiast jeżeli chodzi o kopię protokołu, to strona może dostać ją do domu co najwyżej w formie płyty CD z zapisem audio. Takie rozwiązanie wypracowano w trosce o ochronę danych osobowych uczestników postępowania i niedopuszczenie do sytuacji, w której filmy z rozpraw znalazłyby się na przykład na YouTube. Pisałem o tym też w innym artykule. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, prezes sądu, na wniosek sędziego będzie dopuszczał możliwość dokonywania „urzędowej” transkrypcji przez sąd (na koszt sądu). Oczywiście strony lub ich pełnomocnicy zawsze będą mogły dokonać samodzielnej transkrypcji lub zlecić jej dokonanie komuś zewnętrznie. Swoją drogą ciekawe czy wytworzy się w tym zakresie specjalistyczny rynek usług? Być może kancelariom lub stronom przyda się czasem tekstowa wersja tego, co działo się np. na wielu długich rozprawach. Pytanie, czy będą skłonne zapłacić za wielogodzinną, żmudną robotę, którą wykona ktoś za nich. Szacuje się, że 1 godzina nagrania wymaga 3-4 godzin dla dokonania wiernej transkrypcji zapisu. Na marginesie, jeżeli chodzi o redukcję czasu potrzebnego do transkrypcji nagrań audio/video, to ciekawym eksperymentalnym rozwiązaniem wydaje się projekt Verbateam.

Legislacja: Jaki będzie ostatecznie e-protokół w sądach?
Legislacja: Elektroniczny protokół w kpc (video)
Legislacja: Wkrótce w sądach cywilnych nagrania zamiast pisemnych protokołów?
Wiadomości: Sądy w sieci coraz lepsze
Legislacja: Będzie nowelizacja ustawy o systemie dozoru elektronicznego?
PROJEKTY: Dziś w Polsce rusza E-sąd
PROJEKTY: Informacje o sprawach w sądzie dostępne on-line we Wrocławiu
Legislacja: Licytacje komornicze będą w Internecie
Konferencje|Wykłady: Elektoniczne postępowanie upominawcze – rewolucja?
Konferencje|Wykłady: Sądownictwo i administracja wobec prawa technologii
Wiadomości: E-mail wciąż nieznany polskim sądom
Konferencje|Wykłady: Technologie informatyczne w sądownictwie
PROJEKTY: JUMAS

Komentarze