[Computerworld.pl] W minionym tygodniu w Parlamencie Europejskim dyskutowano propozycje zmian w przepisach dotyczących sankcji za naruszanie praw własności intelektualnej. Komisja zajmująca się projektem zaproponowała aby ograniczyć odpowiedzialność jedynie do kodeksu cywilnego, zamiast stosować sankcje kodeksu karnego, zaproponowane przez Komisję Europejską w lutym br.

Ponadto ustalono, że opracowywane rozwiązania chroniące własność intelektualną (Intellectual Property Rights Enforcement) nie będą obejmowały naruszeń praw patentowych regulowanych odrębnymi przepisami. Kontrowersje nie ustają natomiast wokół planów zaostrzenia ochrony praw autorskich, które według dyrektywy ograniczałyby możliwość konsumentów do dysponowania materiałami objętymi prawami autorskimi – np. w zakresie ich sprzedaży poza granice kraju w którym zostały zakupione.

[Źródło: Computerworld.pl]

Komentarze