55% skontrolowanych przez Komisję Europejską stron zawiera prawne uchybienia: wprowadza klientów w błąd, niedostatecznie informując o prawach konsumenta, błędnie podaje całkowity koszt produktu albo zamieszcza niepełne dane kontaktowe sprzedawcy. W Polsce kwestie te regulują ustawy, stanowiące implementacje odpowiednich dyrektyw unijnych.

reklama________________________________________________________________