Konrad Szymański, poseł do PE (PiS/ECR), po raz drugi już wystosował pytanie do Komisji Europejskiej o jej działania w celu równego dostępu do usług internetowych na wspólnym rynku. W szczególności zarzucił, że oferta iTunes wciąż skierowana jest jedynie do obywateli niektórych państw członkowskich (np. nie jest ona skierowana do polskich użytkowników). Jego zdniem jest to działanie dyskryminacyjne, które narusza prawo wspólnotowe.

Zdaniem Szymańskiego takie działania nie tylko dyskryminują polskich konsumentów, ale przyczyniają się do „popularyzacji” piractwa.

Szczególnie niepokoi posła fakt, że „w ramach tzw. sprzedaży online obywatel, np. z Polski, nie może zakupić produktu oferowanego za pośrednictwem Internetu w innym kraju, ze względu na wprowadzone celowo ograniczenia techniczne dotyczące używania kart kredytowych”.

reklama________________________________________________________________