Właśnie zapadł rewolucyjny wyrok NSA: faktura wysłana pocztą elektroniczną lub faksem jest równoważna wysłanej tradycyjną pocztą. Co więcej, nie jest potrzebny żaden bezpieczny podpis elektroniczny. Wystarczy zwykły dokument PDF…

Wydane wczoraj orzeczenie (sygn. akt I FSK 1444/09) ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców. Od nich bowiem fiskus wymaga przechowywania faktur. NSA w swym przełomowym wyroku potwierdził wreszcie, że jeden przedsiębiorca może wysłać drugiemu fakturę i wystarczy, żeby odbiorca ją wydrukował i załączył do dokumentacji księgowej.

Dotychczas takie podejście było negowane przez urzędy skarbowe i dochodziło do takich absurdalnych sytuacji, że firmy drukowały faktury i zginały je, żeby wyglądały, jakby przyszły tradycyjną pocztą w kopercie (nie ma przecież obowiązku przechowywania kopert).

W przypadku negowania faktur w PDF-ach przez urzędy skarbowe firmy traciły prawo do odliczania podatku VAT. Ich szefom groziło nawet postępowania karnoskarbowe. Niestety dotychczas takie stanowisko fiskusa potwierdzały sądy niższej instancji. Na przykład Polkomtel, operator PLUS GSM, wystąpił o korzystną dla siebie interpretację przepisów i przegrał sprawę. Sąd zarzucił mu wręcz, że istotą jego wniosku była chęć obejścia przepisów prawa.

reklama________________________________________________________________