Być może już na początku przyszłego roku faktury w formie elektronicznej (wreszcie) będą tak samo traktowane jak faktury papierowe. Ministerstwo Finansów właśnie zaproponowało zniesienie dotychczasowych utrudnień. Jak będzie w praktyce? Zobaczymy. W każdym razie jest już projekt stosownego rozporządzenia.

W piątek Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Chodzi o dostosowanie polskich przepisów do wymogów dyrektyw unijnych. W szczególności rozporządzenie ma zliberalizować aktualne standardy przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej tak, by były one traktowane na równi z tymi, które istnieją w formie papierowej. Tym samym resort chce uprościć obrót „e-faktur„, by stały się wreszcie realną alternatywą dla obrotu „papierowego”.

Zatem faktury będą mogły być przesyłane w dowolnym formacie pliku. Odbiorca musi się jednak uprzednio zgodzić na przesłanie faktury w takiej formie. Na szczęście zgody tej można udzielić zarówno „papierowo”, jak i elektronicznie, przy czym w przypadku tej drugiej formy zrezygnowano z podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (tzw. zaawansowanego bezpiecznego podpisu elektronicznego). Zatem wystarczy zgodę wysłać mailem.

Jedynym wymogiem, który postawiono – przy zachowaniu neutralności technicznej – jest „zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści”. To warunek przepisany zresztą wprost do projektu ze stosownej dyrektywy unijnej.

Zatem nie może być wątpliwości co do nadawcy dokumentu oraz tego, że treść dokumentu nie została zmieniona – już po jej nadaniu. Oczywiście dokument powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy, które musi zawierać każda faktura bez względu na formę utrwalenia.

Warto też przeczytać artykuł pt. Faktury będzie można wysyłać zwykłym mailem i nie trzeba będzie ich już drukować oraz notatkę o wyroku NSA z dnia 20 maja 2010 r. (sygn. akt. FSK 1444/09), w którym Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził wreszcie, że jeden przedsiębiorca może wysłać drugiemu fakturę i wystarczy, żeby odbiorca ją wydrukował i załączył do dokumentacji księgowej.

Natomiast o rozdźwięku między teorią a praktyką jeżeli chodzi o podejście administracji państwowej do technologii w Polsce, napisałem m. in. w artykule (e)PUAPka e-administracji. Wciąż wiele też do życzenia pozostawia Informatyzacja sądownictwa w Polsce

  Legislacja: Czy policja ma prawo zastrzegać prawa autorskie na swoich stronach?
  Legislacja: Elektroniczne dowody (pl.ID) od lipca 2011?
  PROJEKTY: Wkrótce założysz spółkę z o.o. przez internet?
  Legislacja: Faktury będzie można wysyłać zwykłym mailem i nie trzeba będzie ich już drukować
  Opinie: Czy Fiskus powinien rozliczać serwisy z darmowych tekstów?
  Legislacja: (e)PUAPka e-administracji
  Wiadomości: Dopisz się do spisu wyborców przez internet
  Orzecznictwo: Faktury można wysyłać mailem (wyrok NSA)
  Orzecznictwo: Udzielanie pożyczek w internecie podlega opodatkowaniu
  PROJEKTY: Prawidłowe Przetargi Publiczne IT – interwencje

Komentarze