Dyrektywa o handlu elektronicznym lub dyrektywa o e-commerce (E-commerce directive). Wprowadza wyłączenia odpowiedzialności usługodawców internetowych za treści użytkowników. Są to tzw. „bezpieczne porty” (safe harbors) realizowane poprzez tzw. procedurę notice and takedown. Implementacją tej dyrektywy w polskim ustawodawstwie jest Ustawa o świadczeniu usług drobą elektroniczną, tzw. UŚUDE.

Komentarze