Zastrzeżenie (postanowienie lub warunek w umowie, np. w regulaminie), które jest niedozwolone z punktu widzenia ochrony praw konsumenta. Zakaz stosowania klauzul abuzywnych stanowi jedno z ograniczeń generalnej zasady swobody umów w prawie cywilnym.

Komentarze