Skrót od: „Automated Legal Intelligent System” – automatyzacja postępowania sądowego przez jego informatyzację. Projekt, w którym CBKE występuje jako partner – pod kierunkiem prof. dr hab Jacka Gołaczyńskiego. Prowadzone są prace zmierzające do wskazania stanów faktycznych na kanwie polskiego prawa autorskiego w celu opracowania oprogramowania pozwalającego na ułatwienie podejmowania decyzji. Projekt ten nawiązuje do założeń informatyki prawniczej, gdzie podejmowano próby utworzenia oprogramowania uczestniczącego w podejmowaniu prostych decyzji.

Komentarze