Dyrektywa o handlu elektronicznym wprowadza w UE wyłączenia odpowiedzialności usługodawców internetowych za treści użytkowników. Są to tzw. “bezpieczne porty” (safe harbors) realizowane poprzez tzw. procedurę notice and takedown. Implementacją tej dyrektywy w polskim ustawodawstwie jest Ustawa o świadczeniu usług drobą elektroniczną, tzw. UŚUDE. W USA za safe harbors odpowiada DCMA – Digital Copyright Millenium Act.

Komentarze