Program dzwoniący (np. automatycznie wywołujący połączenie modemowe w komputerze), często wykorzystywany w sposób nieuczciwy przez operatorów stron z płatnym contentem do których dostęp możliwy jest poprzez modemowe połączenie z wyskopłatnym numerem (w Polsce o prefiksie 0-700). W przypadku tego rodzaju praktyk dialer najczęściej w sposób zakamuflowany zostaje załadowany z dowolnej strony internetowej do lokalnego komputera użytkownika i zazwyczaj automatycznie instaluje się w nim. W wyniku tej operacji zostaje zmieniona konfiguracja dodzwanianego połączenia z Internetem (dial-up) ze standardowego powszechnego (i stosunkowo taniego numeru) na bardzo drogi numer (np. 0-700). Dialer może też być formą konia trojańskiego (ang. troyan horse) kiedy np. użytkownik godzi się co prawda na jego instalację, ale nie spodziewa się, że program (koń trojański) ma dodatkową funkcjonalność, która jest ukryta (np. użytkownik jest zachęcony do użycia dialera w celu oglądania określonych atrakcyjnych dla niego treści, ale nie spodziewa się, że wiąże się to z dodatkowymi wysokimi opłatami i że jego standardowe połączenie zostanie automatycznie podmienione przez dialer na wysokopłątne).

Komentarze