Chronione prawem dobra o charakterze niematerialnym, takie jak wolność, zdrowie, dobre imię, cześć, godność, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, a także twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. To tylko przykłady – katalog dóbr osobistych uważa się za otwarty. Przysługują one zarówno człowiekowi (osoby fizyczne), jak i osobom prawnym (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Katalog dóbr osobistych jest stale poszerzany przez orzecznictwo i doktrynę. Np. ostatnio wyodrębnia się takie dobra jak prawo do prywatności, prawo do wolności od strachu (prawo do spokoju, ale także prawo do pozostawienia w spokoju). Dobra osobiste mają charakter niezbywalny.

Komentarze