Rodzaj internetowego zjawiska, w którym na skutek prób cenzurowania lub usuwania pewnych informacji (plików, zdjęć, czy nawet całych stron internetowych) dochodzi w krótkim czasie do rozpowszechnienia ich wśród jak najszerszej grupy odbiorców np. poprzez stosowanie tzw. mirrorów bądź poprzez sieci peer-to-peer.

Rozgłos towarzyszący poszukiwaniu takiej, choćby błahej, informacji wpływa na wrażenie zwiększania się jej „wartości” dla potencjalnych odbiorców, co w efekcie przekłada się na wzrost jej popularności – każdy chce mieć udział w sprawie, przy okazji sprawdzając, co takiego jest przedmiotem sporów.

Nazwa tego zjawiska wiąże się ze sprawą z 2003 roku, kiedy to Barbra Streisand pozwała o naruszenie prywatności fotografa Kennetha Adelmana za umieszczenie zdjęcia lotniczego jej domu w publicznie wystawionej kolekcji, za co zażądała 50 milionów dolarów odszkodowania. Kolekcję Adelmana stanowiło 12 tysięcy zdjęć wybrzeża Kalifornii, które miały dokumentować jego postępującą erozję. W związku z nagłośnieniem sprawy przez samą Barbarę, zdjęcie stało się bardzo popularne wśród internautów – w konsekwencji pozwu Streisand zaszkodziła sama sobie.

W Polsce znanym przykładem efektu Streisand była sytuacja po publikacji w Internecie w lutym 2009 r. filmu z rozmową Kamila Durczoka, w którym prezenter Faktów TVN używa wulgarnych słów. Telewizja TVN bezskutecznie próbowała zabronić rozpowszechniania nagrania powołując się na prawa autorskie.

Ciekawym przykładem wywołania takiego efektu ostatnio w Polsce, były działania QUMAK S.A., która oskarżyła dziennikarza (Jarosław Jakimczyk) o pomówienie za zadawanie niewygodnych pytań na temat utylizacji dysków PEKAO S.A. z poufnymi danymi.

Komentarze