Sekurytyzacja, to proces emisji obligacji zabezpieczonych aktywami, którymi są wierzytelności. Pozwala to pozyskanie kapitału do bieżącej działalności i jest narzędziem zarządzania ryzykiem finansowym. Większość funduszy sekurytyzacyjnych, które działają obecnie w Polsce zostało utworzonych przez firmy windykacyjne. Banki chętnie sprzedają wierzytelności funduszom sekurytyzacyjnym, bo daje to znaczne korzyści podatkowe – mogą one zaliczać do kosztów uzyskania przychodów straty poniesione na zbyciu wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego. Fundusze sekuryzacyjnie chętnie korzystają z e-sądu celem masowej windykacji skupionych należności.

Komentarze