Licencja GNU GPL to skrót od Project’s General Public License. GPL wymaga, aby wraz z programem był rozprowadzany pełny kod źródłowy. Celem licencji jest zapewnienie nieograniczonego dostępu do kodu źródłowego. Licencja gpl nie oznacza, że oprogramowanie na niej oparte ma być nieodpłatne – tylko dostęp do kodu źródłowego programu nie może być ograniczony zaporą finansową lub innymi ograniczeniami (dopuszcza się jedynie ograniczenia wynikające z technologii). Na licencji gpl rozprowadzany jest np. popularny system operacyjny Linux.

Komentarze