Homebrew jest terminem odnoszącym się do gier wideo lub aplikacji tworzonych przez konsumentów na własnościowe platformy gier wideo (np. SONY Playstation Portable – PSP, Nintendo Wii). Aplikacje te nie są autoryzowane przez producentów urządzeń i zazwyczaj działają na konsolach, które zostały uprzednio odpowiednio przerobione (sprzętowo/software’owo).

Komentarze