Prawo komunikacji elektronicznej jest w Polsce stosunkowo młodą dziedziną prawa. Ma ona charakter interdyscyplinarny i kompleksowy – obejmuje bowiem wybrane obaszary prawa prywatnego, publicznego i karnego. Łącznikiem jest tu mniejszy lub większy udział komunikacji elektronicznej w powstawaniu, modyfikowaniu lub ustawaniu stosunków prawnych należących do danej gałęzi prawa. W przypadku zaś prawa karnego komunikacja elektroniczna jest albo sama w sobie dobrem, które zostaje bezprawnie naruszone, albo jest ona środkiem służącym do „ataku” na inne prawnie chronione dobra. W węższym znaczeniu pojęcie prawa komunikacji elektronicznej używane jest czasem w odniesieniu do tych regulacji prawnych, które dotyczą wyłącznie funkcjonowania środków komunikacji elektronicznej jako takich (nie obejmuje więc regulacji prawnych, które nie są specyficzne dla komunikacji elektronicznej, nawet gdyby „e-komunikacja” była jedną z możliwych płaszczyzn dla funkcjonowania stosunków prawnych).

Komentarze