Usuń na żądanie. Procedura zgłaszania treści naruszających prawo w internecie. Polega ona na tym, że administrator nie ma obowiązku aktywnie monitorować treści i sam z siebie nie musi reagować na potencjalne naruszenia. Ma obowiązek usunąć daną treść dopiero w reakcji na wiarygodne zgłoszenie podmiotu uprawnionego wskazującego konkretną treść naruszającą prawo. Wypełnienie tego obowiązku zwalnia go z odpowiedzialności za naruszenie (natomiast nadal odpowiada osoba, która wprowadziła treść, ale już nie administrator). Nie wypełnienie wspomnianego obowiązku rodzi odpowiedzialność usługodawcy za treści prowadzone przez osoby trzecie. Jest ona równoległa z odpowiedzialnością bezpośredniego naruszyciela, czyli tego, kto tą treść rzeczywiście wprowadził.

Komentarze