Online Behavioral Advertising – wyświetlanie reklam on-line w sposób dostosowany do upodobań użytkownika ustalonych na podstawie śledzenia (analizy) jego zachowań (upodobań) w trakcie korzystania z Internetu (np. analiza najczęściej i/lub najdłużej oglądanych przez użytkownika w Sieci stron pod kątem tematyki i dopasowanie do tej tematyki reklam wyświetlanych później temu użytkownikowi).

Komentarze