UGC z ang.User Generated Content (dosłownie treści generowane przez użytkowników) – treści tworzone wyłącznie przez użytkowników, w ramach wolności słowa, obejmującej też wolność środków wyrazu – np. wyboru form wyrażania własnych poglądów czy też np. twórczej ekspresji, wiąże się z pojęciem WEB 2.0 i portalami społęcznościowymi, stanowiącymi obecnie (jak np. YouTUBE, czy Facebook), taki multimedialny „Hyde Park”, gdzie administrator portalu społęcznościowego („scial-media„) w żaden sposób aktywnie nie monitoruje jakie treści są swobodnie dodawane przez użytkowników (ani prewencyjnie, anie następczo) ani aktywnie sam z własnej inicjatywy tych treści nie przegląda, ani tym bardziej nie filtruje czy w inny sposób aktywnie monitoruje lub kontroluje. Administrator dostarcza jedynie platformę internetową (serwery i zazwyczaj przyjazne oprograowanie dla uzytkowników w postaci tzw. aplikacji webowych + ew. dla wygody oplayer, uploadery – np. Vimeo.com dostarcza uploader). UGC rozwinęło się dzięki techniczno – ideologicznym (wolnościowym) założeniom przyświecajacym tworzeniu tzw. Internetu WEB 2.0, oraz dzięki światowemu rozwojowi regulacji prawnych zapewniającej wyłączenie odpowiedzialmości prawnej za dostarczane (przechowywanie) treści uzytkowników i przez nich udostepniane (rpozpowszechniane publicznie) – w razie gdyby okazały się bezprawne – dla dostawców platform hostingowych, zapewniających jedynie dla dostawców tersci UGC infrastrukturę tehniczną (choćby w zamian za przychód z reklam – przecież nie wiadomo z gótuy jakie tersci będą przechowywane i czy ew. okażą się bezprawne w toku procedur), nieingerującym natomiaast „ręcznie” w to, co użytkownicy przechowują na serwerach w ramach hostingu i ew. rozpowszechniają publicznie w wybranym przez siebie zakresie. Wyłączenia te zapewniono we wszystkich krajach UE, dzięki harmonizacji, praw krajowych, do jakiej doprowadziła tzw. Dyrektywa o e-commerce. W Polśce impolementacją tej dyrektywy jest Ustawa o Świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. („USUDE”). W USA, mimo odmiennego systemu prawnego od europejskich (kontynentalnych), również wprowadzono nieco podobne regulacje poprzez tzw DMCA – Digital Millenium Copyright Act. W Polsce kluczowe znaczenie dla wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy hostingowego za tresci użytkowników (UGC) jest. art. 14 ust. 1 w zw. z art. 15 USUDE.

AUTOR: Mec. Rafał Cisek
(c) 2001-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

Archiwalna wersja z mojego słownika:

Generated Content – treści tworzone przez użytkowników („społęcznościowo”). Zazwyczaj chodzi o treści udostępniane w mediach społecznościowych. W tym kontekście mówi się o WEB 2.0 oraz o „social media”. Jest też zjawisko shared culture i kultury udostępniania, remiksu, itp. UGC wiąze się ze zjawiskiem „safe harbors” (bezpiecznych portów) i procedurami „notice and takedown”, dzięki którym administratorzy portali społecznościowych mogą wyłączyć swoją odpowiedzialność za UGC.

 

Komentarze