Wprowadzona do prawa polskiego jako implementacjia unijne tzw. Dyrektywy o handlu elektronicznym, zwanej też Dyrektywą o e-commere. Pod pewnymi warunkami wyłącza ona odpowiedzialność usługodawców internetowych (np. administratorów) za treści wprowadzane przez użytkowników.

Komentarze