Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wprowadzona do prawa polskiego jako implementacjia unijne tzw. Dyrektywy o handlu elektronicznym, zwanej też Dyrektywą o e-commere (Dyrektywa 2000/31/WE). Pod pewnymi warunkami wyłącza ona odpowiedzialność usługodawców internetowych (np. administratorów) za treści wprowadzane przez użytkowników.

Komentarze