Prawo w UE - Debatuj!Zgodnie z informacją, otrzymaną kilka dni temu z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), „21 czerwca 2004 r. w ramach strony internetowej UKIE został uruchomiony interaktywny serwis poświęcony debacie publicznej nad regulacjami prawnymi Unii Europejskiej. Celem forum jest inspirowanie społecznych konsultacji nad projektami nowych aktów prawnych i kluczowych dokumentów Unii Europejskiej na każdym etapie procesu decyzyjnego”.
Razem z Autorami wspomnianego serwisu, gorąco zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w dyskusję nad projektami już we
wstępnej fazie ich powstawania. Razem z nimi ciekawi nas Państwa opinia na temat zaproponowanych przez Komisję Europejską rozwiązań prawnych. Zdaniem organizatorów, włączenie w dyskusje obywateli oraz partnerów społecznych i gospodarczych, ma ułatwić szeroki ich udział w tworzeniu prawa Unii Europejskiej.

Co więcej, UKIE zapewnia, że prezentowane na forum stanowiska, komentarze czy propozycje będą uwzględniane przez instytucje państwowe uczestniczące w kształtowaniu prawa na poziomie wspólnotowym. Wszystkie bowiem wypowiedzi pojawiające się na forum są rejestrowane, analizowane i przekazywane do ministerstw i urzędów centralnych, których dotyczą poszczególne projekty aktów prawnych UE.

Mocno trzymamy kciuki i liczymy nie tylko na sukces medialny opisywanego pomysłu „konsultacji społecznych „, ale przede wszystkim na realne efekty z nich wnioski, których efektem byłyby spełniające społeczne oczekiwania, „mądre” ustawodawstwo unijne.

http:// www.debata.ukie.gov.pl

Wraz z Organizatorami debat, zachęcamy do umieszczenia logo forum na Państwa stronach internetowych, celem włączenia jak największej rzeszy obywateli do dyskusji nad kształtem prawa wspólnotowego oraz edukacji prawnej społeczeństwa.

Komentarze