Od prawie trzech tygodni w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu działa nowatorski portal sądowy. Uczestnicy procesu uzyskali dostęp do dokumentów sądowych oraz informacji o swojej sprawie przez Internet. Mogą np. sprawdzić wyznaczone w sprawie terminy lub przeglądać akta sprawy (w ograniczonym na razie zakresie).


Możliwe do przeglądania są m. in. protokoły, postanowienia oraz wyroki. Na razie niestety nie są dostępne pisma procesowe (dokumenty) składane przez strony procesu.

reklama________________________________________________________________