Okazuje się, że wbrew powszechnym opiniom o najdalej posuniętej informatyzacji i dostępie do sieci w USA, Internet cieszy się największą popularnością w Nowej Zelandii, której mieszkańcy według sondażu firmy Taylor Nelson Sofres (TNS) najczęściej na Świecie korzystają ze stron www.

Badanie zostało przeprowadzone od lipca do października 2003 roku w 32 krajach, w Polsce przez TNS OBOP.

Według raportu, aż trzy czwarte Nowozelandczyków osobiście korzystało w ciągu ostatniego miesiąca z Internetu. Na drugim miejscu są Holendrzy (72 %) i Duńczycy (71 %). Amerykanie dopiero na piątym miejscu (68 %), a Polacy na dwudziestym trzecim (jedynie co piąty Polak skorzystał w ciągu miesiąca z Internetu).

Raport potwierdził, że z Internetu korzystają częściej mężczyźni (co drugi), niż kobiety (40 %) oraz, że największą popularnością Internet cieszy się wśród młodych ludzi – korzysta z niego dwie trzecie osób poniżej 25 roku życia.

[Źródło: pap]

Komentarze